Pelleti ja teravilja katlamajad

Võimsuskategooriad: 60-500 kW

Biofire pelletikatlamajad toodavad energiat hea efektiivsusega ja nende kütmiseks kasutamine on taskukohane ning mugav. Pelleti energiaväärtus on suur, mistõttu puudub vajadus suute küttehoidla järele.

Tänu liikuvale restile saab Biofire Palokärki põletites põletada isegi teravilja. Parimas seisukorras on teravilja energiaväärtus peaaegu 90% pelletite energiaväärtusest, mistõttu on teravilja kasutamine küttena mõistlik. Põletamiseks sobivad teraviljad on näiteks sorteerimise käigus saadud madalahinnalised teraviljad.

- Põllumajanduslikeks küttevajadusteks
- Hoonete kütmiseks
- Küttekonteinerid


Katlamaja komponendid ja töökirjeldus

1.1 boiler
2. põleti
3. pelleti etteandja
4. pelletipunker
5. tuhaeemaldajaeemaldaja
6. tuhakogur (ei ole pildil)
7. suitsugaasi ventilaator
8. korsten

Süsteem täidab standardi EN303-5 nõudeid. Kütet hoitakse sobivas punkris, kust saab selle transportida tigukonveieriga boileriruumis asuvasse etteandekolusse. Paagi täitetaset mõõdetakse mahutajuri abil. Küte voolab läbi pöördklapi etteandeteo kaudu põleti põletusotsa (2).

Põletamine toimub põletusotsas ja leek juhitakse boilerisse (1.1). Automaatika reguleerib põletamist sujuvalt. Vajadusel reageerivad kütte etteanne ja põletusõhu ventilaator võimsust suurendades või vähendades kiiresti võimsuse vajaduste kõikumistele. Põletusõhku kontrollitakse õhujoa täppisregulaatorite abil ja LAMBDA mõõdikuga. Kuumus edastatakse boileri konvektsioonipindadelt boileri vette, mida hoitakse PT-100 mõõdiku abil püsival temperatuuril.

Põletatud küte lükatakse hüdrauliliselt liikuva resti poolt tuhana boileri tuhakambrisse. Tuhk transporditakse tigukonveieritega (5) suuremasse tuhakogurisse (6), mis asub väljaspool hoonet.

Vaakumiga kontrollitav suitsugaasi ventilaator (7) hoiab boileris vaakumit, st tekitab tõmmet, nagu soovitud, mis võimaldab kasutada laia võimsusvahemikku.

Lisamaterjal: