Tõmbelatt-hoidla kandekett-konveierid

Kui vajadus küttematerjali järele on suur (tööstusliku kasutusega ja elamurajoonide katlamajad), siis söödetakse puiduhaket kandekett-konveiereid kasutades. Märkimisväärselt suurem etteandekogus, kui seda võimaldab tigukonveier, et seal oleks piisav kogus kütet vajaliku soojuse tootmiseks mistahes asjaoludel.
Kandekett-konveieri asukoht hoidlas
Kandekett-konveier boileriruumis, et edastada küte vahepaaki