Taastuv bioenergia on taskukohane ja emissioonivaba

Aastakümneid on tahkest biomassist toodetud biokütused imporditud energiaga võrreldes tõestanud enda efektiivsust ja taskukohasust. Praegu klassifitseeritakse ELis kogu taastuvast biomassist saadud energiat emissioonivabaks. Soomest pärinevatest biokütustest loetakse fossiilseks kütuseks ainult turvast ja sellel on spetsiifiline emissioonifaktor.

Tänapäevased biomassi põletavad süsteemid on täiustunud ja täielikult automaatsed. Nende töökindlus on võrdne nt õlipõletitega, mistõttu on selliste energiaallikate kasutamine, nagu puiduhake või turvas, tõeliselt mugav ja taskukohane.Kui võrrelda Soome bioenergia vormide (puiduhake, turvas, pelletid, küttepuu ja teravili) aastast kulu, mida kasutatakse kütmiseks kõige sagedamini koos tavaliste kasutatavate energiavormidega, siis on lihtne näha, kuivõrd taskukohasem on Soome tahke bioenergia nt õli või elektriga võrreldes. Isegi maaküte on palju kallim, kuna enamuse selle üldmaksumusest moodustab elekter.

Biofire Oy poolt välja töötatud Palokärki põletussüsteemid kasutavad just nimetatud biokütuseid, mis on palju taskukohasemad (puiduhake, turvas, teravili, pelletid). Kui energiapuit (või teravili) saadakse oma enda maalt, siis on see veelgi taskukohasem.Näites on kasutatud maja, mille põrandapindala on 250 m2 ja ruumide kõrgus 2,7 m. Energiavormide efektiivsuse väärtuste ja hindade allikana on kasutatud Motiva hallatava Netti andmeid. Näide on energia tarbimise kohta kaasaegses majas (ehitatud 2010. aastal või hiljem, http://www.lammitysvertailu.eneuvonta.fi/). Puiduhakke, turba ja teravilja hindade saamiseks kasutati Kauhajoki lõunaosas 2016. aastal kehtinud hindu. Pelletihinnana kasutati odavaimat turuhinda (175 € / tonn). Kuna erinevate energiavormide hinnad kõiguvad piirkonnast sõltuvalt, siis on joonistel toodud väärtused ainult viitavad.