Juhtsüsteem

Kaasaegne ja lihtne juhtsüsteem, mis hõlmab näiteks järgmisi põhifunktsioone:

- loogiline juhtsüsteem Omron PLC
- lihtne puuteekraan
- automaatika, sujuvalt reguleeritav küttematerjali toite ja põletusõhu kontrollsüsteem
- GSM alarmid
- trendi ajalugu
- käsitsijuhtimine
- tajurid:
-- boileri temperatuur (PT-100)
-- LAMBDA tajur
-- põlemisgaasi temperatuur (PT-100)
-- keskkonnatemperatuur
-- leegikontroll
-- hüdraulikasurve tajur
-- Etteandekolu Ultrasonic täitetaseme tajur (puiduhake)
-- induktiivsed piirid (rest ja vahepaagi luuk)
-- vaakumiandur (põlemisgaasi imuri juhtimine)

Kaugjuhtimissüsteemi erinevad tasemed:
- GSM alarm (standardne)
- kaugjuhtimissüsteem (PC või Android seade)
- kontrollruumi tarkvara

Puuteekraaniga kasutajapaneel kõikide funktsioonide programmeerimiseks. Olemas on võimalus kasutada interneti kaudu turvalist ühendust kasutades.